نتایج جستجو

مذاکره برای توافق نمایش دادن محتوا

تکنیک های مذاکره

BATNA مخفف “بهترین گزینه برای مذاکره یک توافق […]

نمایش دادن محتوا

هوش احساسی در سازمان ها در سال ۲۰۱۹ چرا مهم است؟

هوش احساسی توانایی است که از آن برای رصد و کنترل احساس خود و بقیه مردم استفاده میشود که به شما کمک میکند که بین عواطف مختلف تمایز قائل شده و از آن ها بطور صحیح استفاده کنید که........

نمایش دادن محتوا

تعصبات شناختی در تصمیم گیری در مدیریت سازمان در سال ۲۰۱۹

تعصبات شناختی روشی برای دخالت و عمل کردن بر اساس اطلاعاتی که کاملا منطقی و بر اساس عقل است نیست.به عنوان مثال شما ممکن است فردی را برای کاری استخدام کنید.........

تغییر در سازمان نمایش دادن محتوا

تغییر در سازمان ها در سازمان ها در سال ۲۰۱۹

تغییر در سازمان یکی از سخت ترین کارهاست […]