هوش احساسی در سازمان ها در سال ۲۰۱۹ چرا مهم است؟

هوش احساسی در سازمان ها در سال ۲۰۱۹ چرا مهم است؟

 1. هوش احساسی
 2. استفاده ها
 3. تاریخچه
 4. دیدگاه ها
 5. بیشتر بدانید
 6. محبوبترین مدل هوش احساسی
 7. نحوه استفاده
 8. روش های استفاده

هوش احساسی توانایی است که از آن برای رصد و کنترل احساس خود و بقیه مردم استفاده میشود که به شما کمک میکند که بین عواطف مختلف تمایز قائل شده و از آن ها بطور صحیح استفاده کنید که در ادامه به شما کمک میکند که به عواطف و احساساتتان جهت دهید و تاثیر گذاری شخصیتتان را افزایش دهید.

استفاده های هوش احساسی:

 1. برای مدیریت و رهبری دیگران
 2. برای تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی را استخدام یا ارتقا شغلی دهیم
 3. برای ارزیابی و بهبود کیفیت رهبری در سازمان

تاریخچه:

مفهوم هوش هیجانی بعد از استفاده ادوارد تورن دایک برای اولین بار از کلمه هوش اجتماعی شکل گرفت سپس هاوارد گاردز نشان داد که انواع مختلف هوش را داریم و بالاخره در سال ۱۹۸۵ وین پین برای اولین بار ازکلمه هوش احساسی استفاده کرد. پس از آن ۳ دیدگاه درباره هوش احساسی شکل گرفت:

 1. مدل توانایی پیتر سالوی و جان میر که متمرکز بر توانایی اشخاص برای پردازش اطلاعات احساسی و استفاده از آن برای هدایت محیط اطراف بود.
 2. مدل خصیصه پترایدز که تمرکز اصلیش بر صفاتی است که اشخاص از خودشان درک کرده اند او هوش احساسی را به عنوان یکی از خصیصه های انسانی میداند.
 3. دیدگاه سوم و محبوبتر که توسط دنیل گلمن ارائه شد ترکیبی از دو مدل قبلی است که توانایی و احساسات را ترکیب میکند.

هوش احساسی :

انواع مختلفی از هوش وجود دارد که هوش احساسی نیز یکی از آن هاست و اندازه گیری آن بشدت سخت و یکی از ارکان مهم و حیاتی در محیط کار و بخصوص برای رهبران است . یکی از ویژگی های رهبران بزرگ که درباره آن مباحثه های زیادی میشود این است که آن ها در فهمیدن احساس دیگران بسیار خوب هستند و پیام و نحوه تعاملشان را با آن وفق می دهند. همچنین رهبران بزرگ نقاط قوت و ضعف خود را میشناسند که یکی از مهم ترین جنبه های هوش احساسی هم همین است.

مدل محبوب دنیل گلمن ۵ جز اساسی دارد که عبارتند از :

 1. خود آگاهی : توانایی برای شناخت و فهمیدن حالات و عواطف شخصی و تاثیرشان بر بقیه
 2. خود تنظیمی : توانایی برای کنترل حالات و برانگیزش های در هم گسیخته ، قضاوت نکردن و فکر کردن قبل از انجام عمل
 3. انگیزش درونی : علاقه به انجام کاری بخاطر دلایل درونی که ماورای پول یا شرایط است
 4. همدردی : توانایی برای فهم احساس دیگران
 5. مهارت های اجتماعی : مهارت در مدیریت روابط ،شبکه سازی ، پیدا کردن زمینه های مشترک و رابطه سازی

نحوه استفاده:

از هوش هیجانی در  شرایط رسمی و غیر رسمی میتوان استفاده کرد:

 1. در شرایط غیر رسمی با بازتاب دادن ۵ مشخصه مدل گلمن به عنوان صفات مطلوب شما یا بقیه باید داشته باشند. آیا خود آگاهی دارم؟ این مدل سوال کردن وآنالیز  میتواند بینش های مفیدی را در باره چیزهایی که احتمالا متفاوت انجام میدادید بدهد.
 2. در شرایط رسمی استفاده از مراحل شناخت رسمی که توسط جان میر نگارش شده و همچنین میگوید” در رابطه با اندازه گیری هوش احساسی اعتقاد من این است که آزمایش توانایی ها تنها راه کافی برای استخدام افراد است”

از روش های دیگر برای اندازه گیری هوش هیجانی می توان به  تست های  EQ-I  و MEIS و ECI   اشاره کرد.

مقایسه هوش هیجانی با هوش عقلایی

نتیجه گیری: تصویر بالا گویای همه چیز است

امیر باقری

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: